Polityka Prywatności

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą Firmę. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.Administratorem dany jest Willa Sole z siedzibą w Busko-Zdroj ul.Sole .

 DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć rezerwacje oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Firmy i świadczeniem usług w nim oferowanych.
Cel przetwarzania:
W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
świadczenie usług oferowanych w Firmie, realizacja Twoich zamówień, przesyłanie newslettera.
Podstawa przetwarzania danych:w zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności, mogą to być:
umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
Twoja zgoda wyrażona w obiekcie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na:
Podanie danych:dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy/świadczenia usług.
Skutek niepodania danych:
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
brak możliwości wysłania zapytania,
brak możliwości korzystania z usług ,
brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach, czy ofertach specjalnych .
Możliwość cofnięcia zgody w każdej chwili.
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem :okers przetwarzania.
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową zawartą przez Strony lub zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.TWOJE UPRAWNIENIA
Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:
dostępu do Twoich danych osobowych ich sprostowania ,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,żądania przeniesienia danych do innego administratora.A także prawo:wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.